Kompletné riešenie
digitálneho marketingu

Buďte na očiach s
Google reklamou.

Premýšľate, čo urobiť pre zvýšenie návštevnosti a predaja Vašej webstránky? Jedným z mnoho spôsobov je PPC reklama na Google, vďaka ktorej ku Vám zavítajú práve tí, pri ktorých je šanca, že vykonajú hodnotnú akciu.

Základné piliere konfigurácie platenej reklamy cez prostredie Google Ads tvoria správne nastavené kľúčové slová, zacielenie a relevancia reklám.

Majte svoju reklamu pod kontrolou. Platíte len za reálne kliknutia a viete merať všetky hodnotné údaje, ktoré Vám pomôžu ju urobiť ešte účinnejšiu. Možnosti sú neobmedzené.

Využite sociálne siete vo svoj prospech. Ich hlavnou úlohou je vybudovať povedomie o Vašej značke a zostať v kontakte so zákazníkmi, čo upevňuje ich lojalitu. Najlepší zákazník je vracajúci sa zákazník.

Okrem spomínaného dokážete s nimi plniť obchodné ciele vo forme predaja produktov a služieb prostredníctvom prepracovaného reklamného systému.

Správne spravovaná stránka Vám teda prinesie kupujúcich zákazníkov a posilní značku, na ktorej tak tvrdo pracujete. Začnite rásť, dopomôže Vám k tomu Facebook a Instagram.

Udržujte kontakt cez
sociálne siete.

Informujte o novinkách vďaka
email marketingu.

Najpoužívanejším nástrojom na udržovanie vzťahov so zákazníkmi a budovanie ich dôvery pre opakované nákupy je Newsletter. Informujte o novinkách, akciách a zľavách a iných udalostiach, ktoré sú pre odberateľa hodnotné.

Kvalitná emailová kampaň pozostáva z precízne spracovaného obsahu za pomoci skvostnej šablóny. Vďaka tejto kombinácií vyvoláte u čitateľa záujem vedieť viac.

Vytvorený Newsletter však nie je všetko. Potrebujete merať mieru otvorenia, kliknutia, dobu strávenú čítaním a iné dôležité údaje pre budúce zlepšenie ďalších zaslaných ponúk.

Viac hláv znamená viac nápadov. Existuje nespočetne veľa spôsobov a ich variant na propagáciu Vášho biznisu. Ak nejaký poznáte, poraďte sa o ňom. Spolu nájdeme riešenie, ktoré Vás posunie vpred.

V oblasti predaja produktov majú svoje pevné miesto katalógy, inak nazývané vyhľadávače, ktoré prinášajú efektivitu.

Za ďalšie moderné  možnosti z pohľadu impresií, kliknutí, konverzií a iných hodnôt môžeme považovať Programmatic a RTB (Real-Time Bidding), ktoré zažívajú obrovský nárast popularity medzi inzerentmi.

Máte iné predstavy o
Vašej propagácii?

Stratégia kampane

V marketingu hrá najhlavnejšiu rolu stratégia, krátkodobá aj dlhodobá. Je potrebné si stanoviť svoje obchodné ciele a zrealizovať ich digitálne.

Analýza kľúčových slov

Základom každého dobrého portfólia sú relevantné a konkurencieschopné kľúčové slová v dostatočnom množstve vyhľadávania.

Kvalita a relevancia reklám

Reklamy by vždy mali byť relevantné pre cielené publikum. Vďaka tomu máte lepšie skóre kvality u inzerenta a tým pádom nižší podiel nákladov na obrate.

A/B testovanie

Jedná sa o metódu pre porovnávanie viacerých variantov, napr. reklamných textov, obrázkov a vstupných stránok. Vyhodnotí, ktorá z nich je úspešnejšia.

Meranie výkonnosti

Cieľom kampane je zvýšenie predaja, krátkodobo pri výkonnostnej a dlhodobo pri brandovej. Pri oboch je však potrebné meranie jej efektivity.

Remarketing

Veľmi účinný nástroj na zacielenie bývalých návštevníkov webstránky, ktorí prejavili záujem a je tu šanca, že vykonajú konverziu.